Schooltijden

Van maandag t/m vrijdag zijn de schooltijden gelijk, van 08.30 – 14.00 uur.
Alle kinderen krijgen per week 25 uur onderwijs en per jaar minimaal 940 uur. 

Om 8.25 uur gaat de eerste bel, de schooldeuren gaan dan open.
De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen dan, eventueel begeleid door hun ouder(s)/verzorger(s), naar de klassen worden gebracht.
De oudere leerlingen gaan zelfstandig naar hun klas.
Om 8.30 uur gaat nogmaals de bel, dan beginnen de lessen.
Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd in de klas zijn, dan kunnen wij samen de schooldag beginnen.

 

Leerplicht 

 

Als uw kind niet op school komt, dan heeft u de wettelijke plicht de school daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. (In het kader van de leerplichtwet.)
U kunt dat telefonisch (graag voor schooltijd) doorgeven aan de conciërge.