Veiligheidsbeleid

Het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat onder leerlingen en medewerkers is een wettelijke verplichting en noodzakelijk om leerlingen goed tot leren te kunnen laten komen.