Intern begeleider

Op dit plekje op onze website wil ik me graag even voorstellen.

Ik ben Johanna Dijkshoorn, 55 jaar en sinds 2019 intern begeleider op Liereland. Sinds 1990 werk ik met veel plezier in het onderwijs en heb ik lesgegeven in alle groepen en op verschillende werkplekken. Ik vind het leuk om na te denken over hoe we met elkaar kinderen het beste kunnen laten leren. Daarbij wil ik, samen met leerkrachten en ouders, kijken naar de sterke kanten en talenten van ieder kind. De inzet van talenten kan maken dat dingen die nog wat moeilijker gaan zich ook ontwikkelen.

De taak van een intern begeleider is een hele veelzijdige en voor ouders niet altijd even duidelijk. Een Intern begeleider heeft in hoofdzaak drie taken:

De Ib’er als zorg coördinator. Als er voor een leerling extra ondersteuning of zorg nodig is, naast het gewone groepsaanbod, dan heb ik daar ook een rol in. Ik help leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voer ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Soms is dat in de vorm van een
MDO (multidisciplinair overleg), dan zitten er ook mensen van buiten de school bij om tips en advies te geven.

De Ib’er als leer coördinator. Samen met de directeur en MT van Liereland kijk ik hoe ons onderwijs nog beter kan. Welke nascholing ondersteunt het team in nog beter lesgeven? Doen we dat samen of vragen we een extern persoon erbij? Regelmatig hebben we ook binnen de school ‘leerteams’ waarin we bepaalde vakken of onderwerpen regelmatig bespreken en tussendoor verwerken in ons lesgeven.

De Ib’er als kwaliteit coördinator. De Ib’er werkt samen met alle betrokkenen van school aan de kwaliteit van het onderwijs. Alle informatie die we hebben over het leren van kinderen verzamel ik en analyseer ik met de leerkrachten. Zo kijken we of we nog steeds voor iedere leerling binnen onze school zorgen voor een goede ‘leergroei’ en welke acties we ondernemen als iets niet goed genoeg gaat.

Ik hoop dat als u bovenstaande informatie leest begrijpt dat ik, net als de leerkrachten, een interessante en veelzijdige baan heb. Wat ik zelf het belangrijkste vind is dat ik me blijf voorhouden waar we het allemaal voor doen: het ontwikkelen en leren van de kinderen die door u aan ons zijn toevertrouwd. Daarom probeer ik ook veel contact met onze leerlingen te hebben en loop ik zeer regelmatig de klassen in en het plein op voor een praatje.

Ik hoop u ook eens te zien en te spreken!