Team van Liereland

 

Personele bezetting

2023-2024  

Directeur

Margriet Hoekstra

 

Adjunct directeur

 

Ellis Kee

 

Management team

 

Marije Rabenberg (gr. 1 t/m/ 4) Mieke Drullman (gr. 5 t/m/ 8) Johanna Dijkshoorn (intern begeleider)

Coördinatoren

 

Anne Elshout (taal/lezen) Femke Beekma, Mieke Drullman (cultuur) Thea Knop (rekenen en ICT) 

Yentl Chi (dalton) Anita Zwanenburg (buiten schoolse activiteiten)

Onderwijs ondersteunend personeel

 

Sebas Blankendaal (conciërge) Jelmer Al (onderwijsassistent) 

Priscilla Eiselin  (onderwijsassistent) Nicole Wijk (administratief medewerker)

 

Vakleerkracht gym

 

Esmaralde Wokke

 

Vertrouwenspersoon Liereland

 

Femke Beekma

 

Vertrouwenspersoon Ronduit

 

Matty Toorenburg 088-1119910 toorenburg@devertouwenspersoon.nl

 

Medezeggenschapsraad

 

mr.lierelandcilinder@gmail.com

 

Ouderraad (penningmeester)

 

por.liereland@gmail.com

 

 

 

 

 

Groepsleerkrachten

 

groep 1/2 A

Yentl Chi

groep 1/2 B

Linda Grisnigt, Marije Rabenberg

groep 3

Marije Rabenberg, Linda van Wonderen

groep 4

Femke Beekma, Jonathan de Rooij

groep 5

Franco di Gennaro, Linda van Wonderen

groep 6

Thea Knop, Petra Konijn

groep 7

Mieke Drullman, Annemarie Silver

groep 8

Anne Elshout, Mieke Drullman