Schoolgids 2022-2023

Het daltononderwijs in Nederland kent vijf kernwaarden:

1. vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen
2. samenwerken
3. zelfstandigheid
4. effectiviteit/doelmatigheid

5. reflectie
Vanuit deze waarden geven we op onze daltonschool vorm en inhoud aan ons onderwijs.