Logopedie

Sinds 2017 is er op Liereland de mogelijkheid om logopedie te krijgen.
De logopedisten Ann Verheij en Marijke Bosch van Praktijk voor Logopedie “Zeg het maar” in Koedijk zijn allebei een dagdeel aanwezig in de school.
Logopedie biedt hulp aan kinderen en volwassen, die problemen hebben met de stem, spraak en taal.
Voorbeelden hiervan zijn:
• een schorre/hese stem,
• verkeerde uitspraak van klanken,
• moeite met het begrijpen en/of vormen van woorden en zinnen.