Stichting de Tierelier BSA

Stichting De Tierelier is verbonden aan Daltonschool Liereland en Montessorischool De Cilinder.
Zij hebben twee kerntaken:

  • Verzorgen van de tussenschoolse opvang/extra hulp bij het eten tussen de middag (TSO)
  • Verzorgen van naschoolse activiteiten.

Stichting de Tierelier BSA