IKC Daalmeer

OBS Liereland, OBS De Cilinder en Kinderopvang Kits Oonlie maken onderdeel uit van Integraal Kindcentrum Daalmeer.
Bij IKC Daalmeer staat het kind centraal en alle kinderen zijn, waar mogelijk, welkom.
Het IKC zorgt voor een veilige plek waar de eigenheid van de kinderen wordt gerespecteerd en waar kinderen van, en met elkaar, kunnen leren.
Er is respect voor de omgeving en kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Integraal kindcentrum Daalmeer