Aanmelding en plaatsing in het voortgezet onderwijs

Met de gezamenlijke besturen voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) is er de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van een brochure die de weg naar de aanmelding en vervolgens naar de plaatsing in het VO ondersteunt.
In deze brochure staan alle afspraken opgenomen die er, ten aanzien van de verwijzing van leerlingen van groep 8 naar het VO, gezamenlijk zijn gemaakt.
Deze brochure geeft ook duidelijkheid voor ouders ten aanzien van de aanmelding en plaatsing in het VO.

Informatie voortgezet onderwijs

 

Informatie over schoolkeuze VO