Gym en sport

Mijn naam is Esmaralde Wokke en ik ben vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Gym is bij veel kinderen één van de favoriete vakken en ik zie ze dan ook (bijna) altijd met een blij gezicht binnenkomen.
Dat is dan toch al een mooi begin van je gymles, al zeg ik het zelf.
Na even vrij spelen ga ik de verschillende activiteiten uitleggen en gaan de kinderen aan de gang.
Soms is het vermoeiend, soms wat lastig, soms wat minder leuk (tja hoort er ook bij…), maar over het algemeen lijkt het alsof iedereen aan het einde van de les blij naar de kleedkamer gaat.

Tijdens de gymlessen oefenen de kinderen verschillende vaardigheden.
Cognitieve kennis toepassen (hoeveel banken staan er, ik heb 21 kinderen en 3 vakken, hoeveel kinderen in een vak?), maar ook wachten op je beurt, achteraan sluiten, omgaan met winst en verlies, eerlijk spelen, bewust worden van je eigen lichaam in de ruimte en in verhouding tot de andere kinderen, etc. 
Daarnaast kijk ik kritisch naar de algemene motoriek van ieder kind en kan ik advies geven over een eventuele doorverwijzing naar een fysiotherapeut, ergotherapeut, optoloog (visuele problemen), sportvereniging etc.

Gymlessen op Liereland